CT Socionomresurs
Box 46
816 22 Ockelbo
Tel: 0297-426 75, 070-426 75 50
info@ct-socionomresurs.se

Våra tjänster 

Vi kan som socionomkonsulter erbjuda följande:

 

*Utredningar av olika slag.  Sociala utredningar såsom utredningar enligt11 kap 1§ SoL, vårdnads-boende och umgängesutredningar, familjehemsutredningar, adoptionsutredningar och ADDIS® kartläggningar.

Vi har under utredningstiden tät kontakt med Er som uppdragsgivare och Ni har full insyn i vårt arbete. 

*Handläggare på plats:  Vi kan sitta hos Er under kortare perioder.

*Förhandsbedömningar

*Uppföljningar

*Utvärderingar/Rapporter

*Samtal: stödjande och rådgivande samtal både enskilt, för par och i grupp.

*Övriga sociala utredningar: till exempel PU utredningar åt kriminalvården, sociala utredningar som FMU och KOMBI utredningar åt  Försäkringskassan.

*Vi har behörighet att utföra kartläggningar/utredningar enligt ADDIS®, BBIC och Kälvesten. Med vidarutbildning inom den nya Kälvestenmodellen, framtagen 2011 av Ulla Fridsjö¶ och Illona Dery-Tegner.

Vi gör de sociala utredningarna i familjernas hem. Skrivarbetet gör vi på vårt kontor.

               


Vi utgår från vårt kontor i Ockelbo och arbetar främst inom Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, Uppland.