CT Socionomresurs
Box 46
816 22 Ockelbo
Tel: 0297-426 75, 070-426 75 50
info@ct-socionomresurs.se

Om ct-socionomresurs

ct-socionomresurs AB startade sin verksamhet 2007 och erbjuder sina tjänster till främst kommunernas socialtjänst men även till t.ex. landsting, försäkringskassa, kriminalvård och privatpersoner.

Ni kan anlita oss socionomkonsulter att genomföra hela eller delar av sociala utredningar.

Vi har inga anställda så det är alltid vi två, Camilla Åberg och Torild Eide Åberg  som utför de uppdrag Ni har behov av. Vi är flexibla och kan göra jobben både externt och på plats. Vi tar inte på oss fler uppdrag än att vi kan garantera att vi alltid gör klart varje uppdrag på kortast möjliga tid utan att ge avkall på kvalité och rättssäkerhet.

 

 

 När det gäller användandet av externa resurser  som socionomkonsulter inom socialförvaltningen anser JO i sitt uttalande om myndighetsutövning på entreprenad att socialtjänsten kan ta hjälp av företagare som utför utredningar. Kravet är att det skrivs ett avtal mellan oss som utredarna och Er på socialförvaltningen. Vi arbetar då under anställningsliknande former och omfattas då av samma lagstiftning som övriga handläggare på socialkontoret.
 Om Ni vill läsa mer om vad JO sagt i frågan finns ett utdrag ur JO 2001/02 här.