CT Socionomresurs
Box 46
816 22 Ockelbo
Tel: 0297-426 75, 070-426 75 50
info@ct-socionomresurs.se

               

Om oss

 Vi som jobbar på ct-socionomresurs  är Camilla och Torild två socionomkonsulter med lång och bred erfarenhet av socialt arbete.   

 

 Torild Eide Åberg, socionom sedan 1983 har bland annat arbetat som socialsekreterare
inom barn och familj, skolkurator, behandlingsassistent, föreståndare. Torild har arbetat
inom
både kommunal och privat verksamhet. Auktoriserad socionom 2006.

Camilla Åberg, socionom sedan 1989 har bland annat arbetat som socialsekreterare inom barn och familj, skolkurator, LSS, bitr föreståndare. Camilla har även hon arbetat inom både kommunal och privat verksamhet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som socionomer bl.a. med utredningar av olika slag både inom den kommunala socialtjänsten men även inom privat regi. Vi har bland annat BBIC, Kälvesten, IAS och ADDIS® behörighet.